background

TPE Nedir?

TPE Nedir?

Termoplastik elastomerler (TPE) tüm plastik proses makinalarında işlenebilen, vulkanize kauçuklar kadar kuvvetli olmalarının yanında vulkanizasyon düşük yoğunluk, geniş sertlik aralığı, dış ortam ve sıcaklık dayanımları, geri dönüşüm, düşük kalıcı deformasyon ve renklendirilebilme gibi fonksiyonel özellikleri sayesinde plastik sektöründe yüksek proses kazanımı ile kullanıcıya düşük üretim ve yatırım maliyeti sağlayan hammaddelerdir.

 
TPE’ler genel olarak bir yumuşak faz ve birde sert fazdan elde edilen malzemelerdir. Yumuşak faz malzemenin kauçuk malzemelere  benzer esneklik  elastikiyet ve soğuk hava koşullarına dayanımı , sert faz ise termoplastik malzemelere benzer sıcaklık dayanımı mukavvemet ve işlenebilirliği belirler.


Bu yapısından dolayı TPE’ler kauçuk malzemeler gibi esneklik elastikiyet e hava koşullarına dayanım özelliklerine sahipler. Termoplastik malzemeler gibi sıcaklık dayanımı mukavemet ve işlenebilirlik özelliklerede sahiptirler.

 

Temel Formülasyon


 Polimer Sınıflandırması