background

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde, firmamız bünyesinde yapılan bütün projelerde şeffaflık prensibi ile;

Uluslararası standartlara, gelişen teknolojik şartlara ve müşteri taleplerine uygun; kalite düzeyini sürekli yükselterek üretim yapılması,

Üretilen yüksek kaliteli ürünlerin her türlü piyasa rekabet koşullarında müşteriye zamanında sunulması,

Ürün ve proseslerin sürekli iyileştirme ilkesi ile kalite seviyesinin yükseltilmesi ve bu doğrultuda kalite güvence sisteminin sürekli gözden geçirilerek kontrol altında tutulması,

Çalışanlarımızın kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması,

Organizasyonumuzun çevre ve iş sağlığı güvenliği ile uyumlu olması, bu çerçevede bütün tedbirlerin alınmasıdır.

Hedefimiz, kaliteyi bir amaç olarak benimseyip kalitenin kontrolünü değil, üretimi ve sürekliliğini sağlamaktır.